Information about of different web hosting plans. Users submitted reviews for inmotion hosting company.

Om Wildlife Vasa

 
068
 
WildLife Vasa-festivalen på Finlands västkust ordnas vartannat år. Sedan starten 2002 har dess betydelse växt och den har fått beröm av deltagare, delegater, media och av allmänheten över hela världen. Senaste gången, 2016, mottog festivalen cirka 200 filmer från 58 länder. Dessutom deltog representanter från internationella och nationella tv-bolag, ivriga att köpa de senaste produktionerna. De tidigare festivalernas framgångsrika arrangemang har skapat ett nätverk av aktivt festivalsamarbete världen över. På lokal och regional nivå har ett projekt kring mediefostran utvecklats de senaste fem åren. Inom projektet arbetar skolor med filmproduktion kring lokala teman.
Nästa festivalen arrangeras i Vasa 26. - 30.9.2018
Mera information:http://www.wildlife.vaasa.fi/index.php/en/call-of-entries-2018
Välkommen!
 
 
 
Wildlife Vasa 2002
 
Wildlife Vasa 2002 Naturfilmsfestivalen hölls i Vasa och i Finland första gången 2002. Det är också meningen att bjuda in de nordiska vänorterna Umeå, Malmö, Helsingör och Harstad till naturfilmfestivalen. Man strävar till ett intimt nordiskt samarbete och att göra naturfilmer kända inom Norden. Forststyrelsen och Västra Finlands miljöcentral ser som en viktig uppgift att informera om Unescos planerade världsarvområde i Kvarken,  och annars också om den nordiska landhöjningen, barrskogsnaturen och naturförhållandena under vintern, som är internationellt sett både speciella och fängslande naturtyper. På det här sättet lyfter Wildlife Vaasa Naturfilmfestival starkt fram det nordiska deltagandet i ett internationellt forum. Sammanlagt har Wildlife Vaasa 2002 ett besökarantal över 2.000 personer. 
 
 
Wildlife Vasa 2004
 
Wildlife Vasa 2004 Naturfilmsfestivalen hölls 3 – 7 november 2004 vid Åbo Akademi / Academill, samt vid Österbottens Museum / Terranova-auditoriet. Produktionsbolag och filmer från aderton länder deltog i årets tillställning. Under evenemanget ordnades seminarier och fortlöpande filmförevisningar. Före och efter festivalen har förevisningar och informationstillfällen hållits för skolelever och övriga intressegrupper. Sammanlagt har Wildlife Vasa 2004 ett besökarantal över 5.000 personer. Utöver detta besöktes festivalen av tiotals professionella naturfilmare och producenter från Finland och övriga nordiska länder, samt även från England, Frankrike, Holland, Estland och Ryssland. I Terranovas auditorium visades alla filmer som inte kom med bland finalisterna, produktioner som gav en god inblick i naturfilmstraditionen för olika länder. 
 
filmstrip1
 
Wildlife Vasa 2006
 
Wildlife Vasa 2006 internationella naturfilmsfestivalen motta 213 filmbidrag från 38 olika länder och sammanlagt 60 delegater deltog från 13 länder. Utöver dessa var också internationell och inhemsk television representerad, ivriga att få se och köpa den senaste produktionen inom området. Framgångsrika tidigare festivaler har vidgat Wildlifes nätverk och gett samarbetspartners över hela världen. 
 
Academill screen
 
 
Wildlife Vasa 2008
 
Wildlife Vasa 2008 internationella naturfilmsfestival motta 265 filmbidrag från 49 olika länder och sammanlagt 78 delegater deltog från 15 länder. Utöver dessa var också internationell och inhemsk television representerad, ivriga att få se och köpa den senaste produktionen inom området. Framgångsrika tidigare festivaler har vidgat Wildlifes nätverk och gett samarbetspartners över hela världen. Detta har också lett till en positiv utveckling på det lokala planet i och med grundandet av ett nytt regionalt filmcenter som specialiserat sig på produktion av naturvetenskaplig film. Det här centret (Filmcentrum Botnia) tar hand om festivalens naturfilm databas www.naturefilmnet.fi
 
img 4596
 
Wildlife Vasa 2010
 
År 2010 fick Terranova internationella naturfilmsfestival motta 210 filmbidrag från 47 olika länder och sammanlagt 106 delegater deltog från 17 länder. Utöver dessa var också internationell och inhemsk television representerad, ivriga att få se och köpa den senaste produktionen inom området. Framgångsrika tidigare festivaler har vidgat Wildlifes nätverk och gett samarbetspartners över hela världen.
 
pb180011
 
Wildlife Vasa 2011
 
Mediafostranprojektet och festivalens samarbeter i hela världen
 
År 2011 festivalens arbetsgrupp har dock inte legat på latsidan under mellanåren.  Projekt Mediafostran startade år 2008 och har kontinuerligt genomfört flera nya och intressanta filmprojekt i Österbotten. Med Carita Nyströms hjälp utvidgades projektet till det svenskspråkiga kustområdet, t.ex. i Malax, Korsnäs, Kaskö och Dagsmark.  Caritas kontaktnät och hennes litterära erfarenhet inverkade mycket positivt på projektets genomförande.
 
Mediafostran innefattade skolningshelheter med Nik van Eckmanns kurser i video-editering och filmförevisningar i skolor. Det erbjöd också professionell handledning i form av praktikperioder för mediastuderande. Framgångsrika tidigare festivaler har vidgat Wildlifes nätverk och gett ny samarbetspartners i Sverige, Estonia, Kina, India, Taiwan, Armenia och Grekland.
 
 
screenings at school
 
 
 
Wildlife Vasa 2012
 

wildlife vaasa logo aniversary

 

Den internationella naturfilmsfestivalen Wildlife Vaasa 2012 avslutades söndagen den 25 november med visning av de vinnande filmerna i den sjätte internationella naturfilmstävlingen och med en temadag på biograf Ritz för barn och ungdomar. Vinnarfilmerna visades i Dramasalen på Vasa stadsbibliotek. Festivalen omfattade fem dagar, från onsdagen den 21 november till söndagen den 25 november och firade sitt tioårsjubileum med ett rekordantal deltagare: hela 285 filmer från 45 länder! Festivalens huvudteman var mediefostran, Unescos världskulturarv, kulturturism och tekniska tillämpningar samt nya trender inom naturfilmsproduktionen under de senaste tio åren.  I festivalprogrammet ingick, förutom visningar av alla deltagande filmer, också högklassiga utställningar: Årets naturfoto 2011 och 2012 samt utställningen Skeppsdjur som alla visades på Österbottens museum och ”Vindkraften i Finland då och nu” vid Vasa stadsbibliotek. Programmet omfattade också musik- och dansföreställningar, en temadag kring energifrågor, ett seminarium och en utfärd i Kvarkens skärgård som är en del av Unescos världskulturarv.

 

Festivalen hade ett rekordstort deltagande: hela 285 filmer från 45 länder medverkade. Tävlingskategorierna var sju till antalet, varför sju olika utmärkelser utdelades. Många av filmerna hade producerats av TV-bolag runtom i världen såsom BBC, CBC, Animal Planet, NDR, ADR, ORF, WDR, BR, ARTE, YLE, NRK, SVT, MDR, GUANGXI-TV från Kina och två europeiska samproduktioner av EBU-Eurovision (European Broadcasting Union). Sammanlagt deltog 135 olika produktionsbolag. Samtliga filmer var producerade efter januari 2009.

 

 

Därutöver presenterades 33 filmer utanför tävlingens ramar. Till dessa filmer hör produktioner från våra samarbetsparters runtom i världen såsom Ya’an PANDA ANIMAL & NATURE FILM FESTIVAL i Kina, CMS VATAVARAN ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL i Indien,  SHORT SHORS FILM FESTIVAL & ASIA 2012 i Japan, SUNCHILD INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL i Armenien, ATHENS DIGITAL SHORT FILM FESTIVAL i Grekland och filmfestivalen CAMERA ZIZIANO för barn och ungdomar.  Från Tjeckien kom tre delegater från ACADEMIJA FILM OLOMOUC (AFO) SCIENCE FILM FESTIVAL; två av dessa var studerande som fick praktik genom att delta i festivalarrangemangen.

 

Dessa studerande gav vår festival ett stort mervärde, tillsammans med det fyrtiotal filmmakare och journalister från 14 länder som deltog. Här kan nämnas branschfolk från Kanada, Kina, Azerbajdjan, alla delar av Europa samt givetvis Norden och Finland.

 

 

VINNARNA AV WILDLIFE VAASA 2012 ÄR...

 

Category 1: Natural History

1. DANUBE – EUROPE’S AMAZON EP. 2 Rita & Michael Schlamberger, Jiri Petr, 2012

2. WILD LIONS-BORN WILD Ep 2 Joe Kennedy Terra Matter, 2012

3. WILD HUNGARY – A WATER WONDERLAND . Zoltan Török, Jörn Röver, 2011

 

Category 2: Environmental Conservation

1. WHALES UNDER ATTACK, 2011 Jörn Röver, Tom Synnatzschke, Daniel Opitz, 2011

2. BILLION DOLLAR FISH Sabine Holzer, Michael Schlamberger, Alfred Schwarzenberg, 2012

3. LAIKIPIA, THE LAND OF LIFE Giuseppe Bucciarelli, 2011

 

Category 3: Nordic

1. FJORD Lisbeth Dreyer, Skule Eriksen, 2009

2. THE SILVER OF THE SEA Are Pilskog, 2012

3. FUTURE OF HOPE Heather Millard, 2010

 

Category 4: Finnish

1. THE UNKNOWN BOTHNIAN SEA Jouni Hiltunen, 2011

2. LAKES OF FINLAND PART 2: LAKE INARI Petteri Saario & Tiina Saario, 2012

3. ICE-LOVING SEALS Erkki Astala & Juha Taskinen, 2011

 

Category 5: Low Budget-Big Impact

1.E-WASTELAND, David Fedele, 2012

2.THE WEST IN THE EAST Nisvet Hrustić, 2010

3.FROGS ON THE ROOF , Arnaud Devroute & Maxence Lamoureux, 2011

 

Category 6: Short

1.BURIGANGA Michelle Coomber, Jon TO Cardwell, 2010

2. TO ANY BIRD ITS NEST Siarhei Makhau, 2011

3. VIRGIN MOTHERS John Dunstan, 2012

 

Category 7: Science

1. LIMITS OF LIGHT Alfred Vendl ,ORF 2011

2. YOU PLANET Terramater Productions, Martin Mészáros, Alfred Vendl, Sabine Holzer, 2012

3. LIFE IN HELL, SURVIVORS OF SALT & ACID Monalisa Productions, Arte France, CNRS Images, 2010

 

Category 8: Animations

1. BENDITO MACHINE IV Jossie Malis, 2012

2. THE STORYTELLER Nandita Jain, 2012

3. A SHADOW OF BLUE Carlos Lascano & Jonathan Hazan, 2011

 

THE JURY’S SPECIAL AWARD: THE GREEN UNIVERSE Jan Haft & Jörn Röver, 2012

 

SPECIAL AWARDS

1. OSTROBOTHNIA AUSTRALIS AWARD:

WILD SCANDINAVIA-SWEDEN NDR‐STUDIO HAMBURG, DOCLIGHTS JÖRN RÖVER OLIVER GOETZL, IVO NÖRENBERG

2. VAASA CITY & THE OSTROBOTHNIAN COUNCIL AWARD:

TIGER DYNASTY GREY FILMS INDIA PVT LTD, BBC INDIA NATURAL WORLD, S NALLAMUTHU

3. THE METSÄHALLITUS AWARD

GAUTCHOS: IF YOU DON’T GET ON, YOU WON’T FALL OFF, NUR FILM GROUP, Jana Richter                                                                                                                               ARGENTIINA/ GERMANY

4. ENVIRONMENTAL PROTECTION AWARD

RAISING RESISTANCE , DREAMER JOIN VENTURE, 2011

5.VAASA UNIVERSITY-INTERNATIONAL STUDENTS AWARD

WILD-SCANDINAVIA NORWAY NDR‐STUDIO HAMBURG DOCLIGHTS JAN HAFT JÖRN RÖVER

6. VAASA ANDROMEDA AWARD:

WILD-SCANDINAVIA ICELAND NDR‐STUDIO HAMBURG DOCLIGHTS JAN HAFT JÖRN RÖVER

7. OSTROBOTHNIAN MUSEUM’S ARTISTIC AWARD,

PLANETARIUM by KIRO URDIN, OSMOZA PRODUCTIONS

 

TERRANOVA SPECIAL MENTIONS:

-NATURE’S INVITATION by Brandy Yanchuck CANADA

-MAN-MADE SCENERIES by Yan Zhong CHINA

-ASTONISHING EUROPEAN BUTTERFLIES AND MOTHS Natalie Truchet, Yves Lancheau, FRANCE

-ON THE LOOKOUT FOR WOLVES, by Goeran Emerius,SWEDEN

-EVOLUTION OF THE BALTIC SEA, Eva Lepik, Tarmo Bauert, ESTONIA

-OILMAN by Seyran Mahmoudoglou, Esmira Ayyub ,AZERBAIJAN

-UNDERTONES by Ori Wirzberg, Avishag Biton, Bezalel Academy of Arts, ISRAEL

-THE BATTLE OF OUR ENERGY FUTURE (PART 1 & 2) Jukka Seppälä, FINLAND

-MORPHOGENESIS by Koyinta Productions, Christos Karakasis, GREECE

-HIGH MEETS LOW by Sys Productions, IMG MEDIA Susanne Skata FINLAND

 

WILDLIFE VAASA FESTIVAL 2012: CHILDREN & YOUTH FILM COMPETITION

 

Category 1: CHILDREN: 5 WINNERS

-GRÖNGÖLINGEN LEVER IGEN/ 2012 Köpings skola, Malax FINLAND

-KANKAAT KIERTOON / 2011 Savonlinnan kaupunginkirjasto / Savonlinnan Normaalikoulu

Mediabus/ Maikki Kantola, FINLAND

-LÄHIRUOKA ON PARASTA (local food is te best)/ 2010, Kodisjoen koulu (Kodisjoki) Mediabus/ Maikki Kantola, FINLAND

-ÄVENTYR PÅ STORHOLMEN/ 2012 Dagsmark School, Siv Bergman, Carita Nyström FINLAND

-MATOMÄKI SCHOOL IN THE WOODS, 2012 Matomäen koulu, SEKK / MEKA TV, Matomäki, FINLAND

 

Category 2: YOUTH 5 WINNERS

-ISOKYRÖ BLUES, 2010 WILDLIFE VAASA FESTIVAL High school of Isokyrö, FINLAND

-LIVING WITH DUST 2011 SUNCHILD FESTIVAL SunChild Eco Club of Urtsadzor, Ruben Khachatryan, ARMENIA

-A BREATH OF FRESH AIR, 2012, Mr Blob Pictures, Wendel Brooks, CANADA

-3 MINUTES JOURNEY, 1st Highschool of Orestiada, Environmental group Dimitris Kefalas, Georgia Barkoglou, GREECE

-VALENTINE'S DAY SHORTSHORTS FILM FESTIVAL Yuri Deguchi , Short Shorts Film Festival, JAPAN

 

Category 3: ANIMATION (5 WINNERS)

-FOREST 2011 Animation Studio “DA” Misha Safronov, Ira Grudina, RUSSIA

-THE SAD DOG, 2011, Camera Zizanio, 5th primary schooll of Holargos, Panagiotis Mitsis, GREECE

-THE BIG BELLY, 2011 CAMERA Zizanio Animasyros workshop, Christina Depian, Ad Axem, GREECE

-SHORT MUSIC STORIES IN THE CRISIS ERA, 2011, 112th primary school of Athens, GREECE

-LIGHT, 2012, Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò Raffaella Traniello & 70 pupils, ITALY

GRATULATIONER TILL ALLA VINNARE!!!

 

WILDLIFE VASA 2014 (Vasa 1.-5.10.2014)

Kurkkirannikolla Eero Murtomäki 07.  E1M1315

 

I den sjunde Wildlife Vasa naturfilmfestivals filmtävling deltog 105 produktionsbolag, som sände 200 högklassiga filmer från 47 länder. Stora televisionsbolag som: YLE, SVT, BBC, ABC, National Geographic, Discovery, ORF, Arte France, TV France, NDR, BR, SWR, WDR, ZDF, Kroatien-TV, Polen-TV, Bosnien-TV samt Cypern-TV deltog i årets festival och naturfilmstävlingen, vars syfte är att främja allmänhetens naturmedvetenhet och vara en del av en världsomfattande dialog. Festivalen anordnades den första veckan i oktober (1.-5.10.) och den bjöd bl.a. på gratis filmvisningar under fem dagar! Visningarna försiggick i Bio Ritz och i Vasa stadsbiblioteks Dramasal. Utöver filmer kring sedvanliga teman sändes till festivalen naturfilmer, som hade VATTEN (dvs undervattensfilmer), JORDBRUK och MAT som tema. Dessutom erhölls filmer gjorda av barn och unga. Dessa deltog i tävlingen för barn och unga. Prisbelönta filmer, som inte deltog i tävlingen, visades också. Separata evenemang som museiutställningar, kultur- och natur- exkursioner, diskussionstillfällen, barn- och ungdomsdag samt ett antal kvällsarrangemang kompletterade årets festivalprogram. Alla evenemang var kostnadsfria för besökarna. Festivalen ordnas vartannat år i Vasa och är den enda i sitt slag i Norden.
 
 

VINNARNA AV WILDLIFE VAASA 2014 ÄR...

A. INTERNATIONAL NATURE FILM COMPETITON 

Category 1: NATURAL HISTORY


Winner:

FESTIVAL BEST

 

01 Hummingbirds Kolibris 


137. Paul Reddish HUMMINGBIRDS - JEWELLED MESSENGERS Austria | 53'


This is the story of how hummingbirds became the greatest aerial acrobats on earth taking messages from one flower to another. 

Tämä on elokuva taitolentäjistä, kolipreista, jotka mettä kerätessään kuljettavat viestejä kukasta kukkaan.

En film om kolibrier, världens skickligaste flygakrobater, som forslar meddelanden från blomma till blomma i sin jakt på nektar.

 

Find out more about the film and watch trailer here >>

 

Second runner up
132. Kurt Mayer PLANET SPARROW Austria | 50'
Small and grey-brown, sparrows may seem dull, but this first impression is deceptive. Their adventures cover the world, traveling with the sun from Cairo to Vienna, Paris, New York, Beijing and Moscow.
Ennakkokäsityksemme pienistä harmaa-ruskeista varpusista ei anna oikeutta näille ympäri maailmaa seikkaileville linnuille.
Små och gråbruna kan sparvar verka tråkiga, men det är ett falskt första intryck. Deras äventyr sträcker sig över hela världen, de flyger med solen från Kairo till Wien, Paris, New York, Peking och Moskva.

 

Third runner up
80. Thomas Behrend WILD CONGO – PART 2: APES AND ALLIENS Germany | 48'
The Congo: a powerful and dangerous river is the home for some of the most wonderful creatures on Earth.
Kongo-joen ympäristö tarjoaa hyvät elinolosuhteet sekä maan päällä että vedessä.
Kongo, en kraftfull och farlig flod, hyser några av jordens mest fantastiska varelser.


  

Category 4.2. SHORT FILMS


Winner:


121. Ian A Nelson: NORTHERN ELEPHANT SEALS USA | 11'

This documentary features the Northern Elephant Seals during their breeding season on the coastline of California.
Tässä dokumentissa seurataan merinorsujen elämää niiden lisääntymisaikanaan Kalifornian rannikolla.
En dokumentär som presenterar sjölejonen vid den kaliforniska kusten under deras parningstid.


Second runner up:
Giuseppe Bucciarelli SPOTTER COME-HOME Italy | 7'
This is a film of Spotter, a Black Rhino, who has a passion for discovery. The risk of this adventure is the danger of loosing his horn.
Tämä on elokuva Spotterista, uteliaasta mustasta sarvikuonosta. Matka suojelualueen ulkopuolle voi tarkoittaa, että Spotter menettää sarvensa.
En film om Spotter, en svart noshörning, som är mycket nyfiken. Risken med hans äventyr är att han kan förlora sitt värdefulla horn.

Third runner up:
031. AFEA ANIMAL PARK Italy | 9'
A conflict between the people and the state over animal habitats.
Elokuva kertoo konfliktista kyläläisten ja luonnonsuojelualueen henkilökunnan välillä.
En konflikt mellan befolkningen och det statliga djurskyddet.


Category 4.1. BIG IMPACT - LOW BUDGET


Winner:


147. Arturo Menor WILDMED - THE LAST MEDITERRA NEAN FOREST Spain | 61'

A film that takes us to the metropolitan area of Seville, an unsuspected world of wild nature. 
Elokuva vie meidät Sevillaan todistamaan harvoin nähtyä villiä luontoa.
Filmen tar oss med till Sevilla området, där vi oväntat finner vild natur.


Second runner up:
101 Madalena Boto THE DESSERT ISLANDS Portugal | 32'
When first discovered, Cape Verde was a natural wilderness. Today just three uninhabited islands open a rare window into the past.
Aikoinaan Kap Verde oli luonnontilassa. Tänään ainoastaan kolme asumatonta saara avaavat ikkunan tähän menneisyyteen.
Vid första upptäckten var Cap Verde en ren vildmark. Idag återstår endast tre öar som förblivit i detta tillstånd.

Third runner up:
058 Quentin Marquet TEARNS AND SALTWORKERS France | 52'
A film of the French atlantic coast where salt-marshes host a rare abundance of life.
Elokuva Ranskasta, Atlannin rannikolta, missä suola suot tarjoavat elämänlähteen.
En film från den franska Atlantkusten, där saltträsk hyser ett rikt naturliv.


Category 3.1: NORDIC


Winner:


038. Skule Eriksen WINTER LIGHT Norway | 25'

The poetic film about the winter beauty and ordinary life in the archipelago of Lofoten in Norway.
Runollinen elokuva talven kauneudesta ja elämänmenosta Lofoteilla Norjassa.
En poetisk film om vinterns skönhet och vardagsliv i Lofotens skärgård i Norge.

Second runner up:
135. OAK – THE TREE OF LIFE Sweden | 58'
Big old oak trees may seem silent and still, but if you look closely enough they are teeming with life. 
Arvokkaat tammet tuntuvat seisovat ylväinä ja yksinäisenä, mutta lähemmin tarkasteltuna ne tarjoavat elämää ja suojaa useille eläimille.
Stora gamla ekar kan förefalla tysta och stilla, men om du betraktar dem riktigt nära sjuder de av liv.

Third runner up: 
039. Skule Eriksen HORIZON Norway | 22'
Horisont is a dreamlike film about waves. It also a tribute to the costal landscape inspired by painting and music.
Horisontti on unenomainen elokuva aalloista. Se on myös maalausten ja musiikin innoittama kunnianosoitus rannikon maisemalle.
Horisont är en drömlik film om vågor. Den är också en hyllning till kustlandskapet som inspirerat måleri och musik.


Category 6: WATER & UNDERWATER


Winner:


086 Klaus Müller SECRETS OF THE NORTHERN SEA Germany | 90'
This film reveals some rare and comical moments in our journey through the Northern Sea.
Elokuva paljastaa meille harvinaisia ja hauskoja hetkiä Pohjanmeren monimuotoisuudesta.
En film som visar några sällsynta och komiska ögonblick på vår färd genom Nordsjön.

Second runner up: 
145 Harald Pokieser & Clare Dornan THE NILE – THE ULTIMATE RIVER Austria | 50'
A story about this wonderful river which is over 6000 kilometers long. 
Tarina ihmeellisestä joesta, joka on yli 6000 kilometriä pitkä.
En berättelse om denna fantastiska flod som är mer än 6000 kilometer lång.

Third runner up:

103 Szabolcs Mosonyi SZIGETKÖZ – THE INLAND DELTA OF THE RIVER DANUBE Hungary, Slovakia, Germany | 52'
The Danube never ceases to amaze with it's rich diverse and abundant wildlife.
Tonava hämmästyttää meitä sen rikkaalla ja monipuolisella luonnolla.
Floden Donau upphör aldrig att förbluffa oss med sitt rika diversifierade naturliv.


THE JURY'S SPECIAL AWARD


Winner:


166 Thierry Berrod & Quincy Russell URINE SUPERPOWERS | LES SUPERPOUVOIRS DE L'URINE France | 52'


What can we say, for one thing the editor of this film has a wide sense of humor. The film is an eye-opener to say the least because it touches on a subject, which to most would seem distasteful. We, the jury, have decided that this film is worth of the Jyry's special awards. However, it might piss some people off.
Tästä elokuvasta löytyy huumoria. Se käsittelee jokapäiväiväistä toimenpidettä, josta puhuminen saattaa tuntua vastemieliseltä. Kuitenkin tämän vuoden jury on päättänyt, että elokuva voittaa erikoispalkinnon. Joitakin tämä valinta voi vessattaa.
Ja, vad kan man säga... i alla fall att redaktören har en konstig humor. Denna film är en ögon öppnare, inte minst för att den berör ett ämne som de flesta anser smaklöst. Vi i juryn har dock beslutit att denna film är värd vårat specialpris.Category 2: ENVIRONMENT & CONCERVATION

Winner:


076 Jan Haft THE MOOR Germany | 50'
This strange biodiverse habitat is the home for some of the strangest inhabitants ever seen. 
Nummet ja suot tarjavat monimuotoisen kasvuympäristön mitä erilaisimmille kasveille.
Detta märkliga habitat hyser några mycket märkliga invånare.

Second runner up:
122 Andreas Ewels, Alexandra Svendsen THE LERCHENBERG ADVENTURE Germany | 52'
A TV station is the most improbable habitat for creatures of the urban society.
TV-asema on kaikkein epätodennäköisin elinympäristö erilaisille eläimille.
En TV-station är otroligt nog habitat för det urbana samhällets djur.

Third runner up:
140 Mike Birkhead & Joe Loncraine HUNTER FOR THE RUSSIAN TIGER Austria | 52'
Five years of loneliness was one man's vigil waiting to see Siberian tigers. 
Intohimo kuvata Siperian tiikeriä luonnollisessa elinympäristössä johti viiden vuoden yksinäisyyteen.
En mans heta önskan att få se den sibiriska tigern krävde fem års ensam väntan.


Category 3.2 : FINNISH


Winner:


108 Petteri Saario VEDEN SAARTAMAT: osa 5 MERENKURKUSSA /ENCLOSED BY WATER: episode 5: KVARKEN ARCHIPELAGO Finland | 29'
The fifth episode of YLE's TV series about the archipelago and people who reside there.
TV-sarjan viidenessä jaksossa tutustutaan merenkurkun saaristoon sekä siellä asuviin ihmisiin.
Den femte episoden i YLEs TV-serie om skärgården och dess invånare.

Second runner up:
151 Eero Murtomäki KURKI RANNIKOLLA Finland | 45'
This rugged terrain is the battle ground and the stage for the Euraisian crane's fight survival.
Merenkurkun saariston maisema on taistelukenttä -Siellä kurkki osoitaa selvityvänsä.
Kvarkens karga miljö är scen för den eurasiska tranans kamp för överlevnad.


Third runner up:
026 Elinä Kivilä & Olga Pihlman UUDET MAJAKANVARTIJAT THE NEW LIGHTHOUSE KEEPERS Finland | 28'
A group of ladies dedicate their time to ensure the preservation of this old lighthouse. 
Ryhmä ihmisiä haluaa varmistaa, että vanhat majakat säilyvät uusille sukupolville.
En grupp kvinnor ägnar sin tid åt att bevara denna gamla fyr.


Category 5: SCIENCE


Winner:


047. Axel Friedrich & Eva Demmler: THE SECRET OF THE APES – NARROWING THE GAP Germany | 52'


Do apes have a culture? Today science asks this question. Humans might not be the only ones thinking or talking. 
Tiedemiehet yrittävät ratkaista kysymystä, onko apinoilla kulttuuria. Ihmiset eivät ehkä ole ainoita ajattelevia ja puhuvia olentoja.
Har apor en kultur? Forskningen ställer idag denna fråga. Människan är kanske inte den enda varelse som tänker och talar.

Second runner up:
042. Sally Ingleton ACID OCEAN Australia | 50'
Scientists unlock the secrets of ocean acidification, one of the biggest environmental challenges facing our planet today.
Tutkijat etsivät vastauksia yhteen planeettamme haasteellisimmista kysymyksistä, meren happamoitumiseen.
Forskarna söker svar på varför oceanerna försuras, en av vår planets mest brännande miljöutmaningar.

Third runner up:
146. Steve Nicholls & Sarah Whalley UNNATURAL SELECTION Austria | 53'
What has happened to evolution? The answer is very simple: us. 
Humans have transformed the planet, often in surprising ways.
Ihmiset ovat vaikuttaneet planeettaamme evoluutioon, usein yllättävillä tavalla.
Vad har hänt med evolutionen? Svaret är enkelt: människan. Vi har förändrat planeten, många gånger på överraskande sätt.


Category 7: FOOD & AGRICULTURE


Winner:


078. Jan Haft THE BACKYARD JUNGLE – HARVEST TIME Germany | 45'
A time of year when the fruits of our labour are ripe and ready for picking, but there are many creatures hidden from view waiting to take the first bite.
Kun sadonkorjuun aika lähestyy, puutarhassa alkaa olla vipinä. Sadolle löytyy useita jakajia.
Årstiden när vår arbetsmödas frukter är färdiga för skörd. Men många varelser vill gärna ta del av skörden.

Second runner up:
124. Maria-Magdalena Koller TRIUMPH OF THE TOMATO Austria | 50'
Since first being introduced into Europe, this red round fruit from the deadly nightshade family has undergone many transformations. This film looks into its incredible historic development.
Historiallinen elokuva tomaatin matkasta eurooppalaisten ruokapöytiin.
Sedan den först infördes i Europa har denna röda frukt från den giftiga nattskattefamiljen genomgått många förändringar. Filmen presenterar dess otroliga utvecklingshistoria.

Third runner up:
043. Manutrillo GREATS Spain | 58'
In the Biosphere Reserve Andalucia-Morocco. Two cultures - The same World.
Harvesting cork a highly skilled profession dates back to the dawn of time. This film portrays two different cultures who exist within the same world.
Elokuva kuvaa kahta erilaista kulttuuria ja korkin keruun traditiota.
Att skörda kork är en urgammal konst som kräver stor skicklighet. Filmen porträtterar två olika kulturer inom samma värld.

Category 10 ANIMATIONS

Winner: 


25. Marcel Barelli VIGLIA 2013, Nadasdyfilm SWITZERLAND 8min

 

Second runner up:

53. Farshad Nazaraghaei FG MEDITATION ANIMATION-PART 1 2013 Persian Meditation Academy, IRAN 48min


B. CHILDREN AND YOUTH  FILM COMPETITION

Category 1. Children Films  

Winners (5 films)

37. Marleen van der Werf ONCE UPON A TREE 2013, NETHERLANDS, 15min 

114. Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets, SOS culture youth club members VASH- VISH, 2013, ARMENIA, 14min
 
118. Dimitrakopoulou Harikleia 3rd Primary School of Loutraki, Nikos Theodosiou Camera Zizanio I DREAMT OF A CHOCOLATE SCHOOL 2014 GREECE 6 min 
 
115. Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets Sunchild eco club members YESTERDAY, TODAY, TOMMOROW, 2013,ARMENIA, 11 min
 
150. Kasko skola, Carita Nyström, Vesa Heinonen, Ilias Missyris P J BLADH’S KASKO, 2013, FINLAND, 15 min
 

Category 2. Youth Films 5 WINNERS


29. Tom Rowland ADAPTING ANOLIS 2013, UNITED KINGDOM, 13min


70. Marta Ariza DEATH FOR A TROPHY, 2013 UNITED KINGDOM 7 min


6. Sebastien Pins MY FOREST 2012, BELGIUM 7min

 
28. Boris Godfroid LIFE ON MOSS, 2013, BELGIUM, 5min
 

49. Simon Goodall WHERE THE BEASTS STILL ROAM, 2013, UNITED KINGDOM, 13 min
 

Category 3. Children Animations

110. Christina Depian, K. Bubnova, Ad Axem ON THE WAY TO THE OASIS 2013  GREECE 5 min
 
111. Dina Plessa & 6th High school of Patras, I DREAM, I DON'T STEP BACK, I LIVE 2013 GREECE, 5 min
 
117. Nikolaos Kamilos, Paulina Zioga 9th Elementary School of Ag. Dimitrios, Athens, 123….15 , 2013  GREECE, 5 min


SPECIAL AWARDS 2014

 

Vaasa Museums: 

Edward Snijders 113. Bonaire Bonanza | Bonaire/Netherlands, 21 min

Ostrobothnian Australis:  

Britta Kiesewetter, Christoph Hauschild 90. Wild Baltic-Enhanced Forests and Moors | Germany, 48min

Regional Council of Ostrobothnia:

Henry M. Mix 87. Lusatia-From Hell to Heaven | Germany, 48min

Andromeda:

José María Morales, Joaquín Gutiérrez Acha 138. Guadalquivir-The Great River | Austria, 52min
       

Vaasa International Students:  (2 films sharing)  

112. Kyriakos Chatzimichailidis & Apostolis Asimakopoulos A Breath in the Aegean | Greece, 65 min   &   Jacques Mitsch 13. Natural History of Laughter | France, 48 min 

Terranova Short: 

Jörn  Möllenkamp, Miriam Steen, 158. Waterbackpack  Paul | Germany, 7min 


Wildlife Vaasa Festival/ Special Mentions:

 

Jukka Seppälä, 154. The Toad Movie - Part 1 Pond’s Calling | Finland 30min

Juan Carlos Pérez Hierro 97. Pollinators In Action II - Pollinator Insects | Spain 26 min

Daniel Vega Martinez  34. The Cosmic Rain | Spain, 24 min

Anastasiya Kharchenko 30. Bekendor | Ukraine, 30 min

Sergei Mahov, 153. Unwanted Species | Belarus, 10 min

Sini Vuorialho 159.  Luontoni, My Nature | Finland, 5min

Evgeny Usov  96.    Who Likes It Hot | Russia, 48min

Marryanne Galvin 7.  Rewilding America: Lessons Learned From The Cape Cod Bear | USA, 52min

Iva Hristova Nikolova 109.  The Wildlife Of Slivnitsa Municipality | Bulgaria, 30min

Paschalis Pappapetrou 62.  The Roots Of Cyprus Wine | Cyprus, 50min

Mohammad Ehsani  33. Lady Urmia | Iran, 30min

Eero Heinonen 120.    Walker | Finland, 30min

Tina-Marie Qwiberg 136. The Bee Effect | Sweden, 59min

Jan Inge M. Skogheim, Trude Refsahl 130.  Passion For Pike | Norway, 29min

Följ oss

fblogo

ytlogo

Instagram logo

VisitorsTotal: 232545

Republic Of Moldova 35.1%
Finland 16.2%
United States 11.7%
China 11.1%
Spain 3.3%


Sök

Joomla visitor tracking and live stats
Joomla 2.5 Templates designed by Textildruck